Direct naar de inhoud

Algemeen bestuurslid

Siwoh van Soolen

Sinds 2024 is Siwoh algemeen bestuurslid bij het bestuur van Humanistisch Verbond Rotterdam Rijnmond.

Op eigen kracht vorm en inhoud geven aan het leven is belangrijk voor Siwoh. Verwondering en nieuwsgierigheid maken dat zij de wereld met een open houding benadert.

Als sociaal agoog houdt Siwoh zich bezig met gedragsverandering bij mensen. Dialoog zet zij vaak in om anderen uit te nodigen om in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en elkaar beter te begrijpen.